Over ons

Hüning Automatisering is gespecialiseerd in het implementeren en onderhouden van datawarehouse / business intelligence systemen. Wij kunnen u adviseren bij het opzetten van het systeem, maar wij kunnen u ook ondersteunen tijdens het implementatietraject. Hieronder volgt kort een (technische) beschrijving van de mogelijkheden.

 • Inventarisatie informatie behoefte. We gaan met de organisatie (business/IT) in gesprek om te inventariseren waar de behoeftes liggen op het gebied van rapportage. We onderzoeken wat de mogelijkheden en onmogelijkheden  zijn m.b.t. deze behoeftes. Het is belangrijk om inzicht te krijgen in de bronsystemen omdat deze uiteindelijk de rapportages voeden. Daarnaast proberen we de definities in kaart te brengen.
 • Opstellen stappenplan naar aanleiding van de inventarisatie. Waar liggen de quick-wins en de prioriteiten.
 • Advies uitbrengen over de (technische) mogelijkheden met betrekking tot het datawarehouse. Wil de klant wel een datawarehouse of is er ook een mogelijkheid om rechtsstreeks op de bron in te prikken? Een tussenvorm kan ook.
 • De uiteindelijke  technische implementatie. We ontwerpen de datamodel(len). Een datawarehousesysteem bestaat over het algemeen uit meerdere databases met verschillende functies. We onderscheiden meestal een staging database, het datawarehouse zelf en de rapportagedatabase. Deze databases zijn volgens verschillende technieken gemodelleerd (relationeel, datavault, ster, snowflake). Naast het model ontwikkelen wij ook de benodigde scripts en laadjobs.
 • Visualisaties (Grafieken, rapporten, geografie, dashboard). Afhankelijk van de behoeftes implementeren we statische rapportages (push/pull) of we ontwerpen een compleet dashboard met bijvoorbeeld Qlikview of powerpivot.  We werken vaak volgens het DAR principe. Dit staat voor Dashboard/Analyse/ Rapport. Dit principe zorgt voor structuur in het dashboard en de gebruiker wordt als het ware aan de hand meegenomen de data in.
 • Overdracht, kennisdeling d.m.v. workshops.

We hebben de juiste certificaten en ervaring met o.a. de volgende systemen:

Microsoft SQL server Business Intelligence

 • SQL Server Integration Services (SSIS)
 • SQL Server Reporting Services (SSRS)
 • SQL Server Analysis Services (SSAS)
 • Powerpivot dashboards

Qlikview

 • Qlikview versie 10 / 11
 • NPrinting
 • GeoQlik

favicon-4